Vieringen

 

 

 

Tijdens een viering van de Sjoelplaats kun je een boodschap verwachten die relevant is voor jouw leven. Door middel van onder andere muziek, gedicht, video en een pakkende overdenking gaan we luisteren naar wat God tot je te zeggen heeft!

In het najaar van 2019 staan de “Ik ben…” uitspraken centraal die Jezus Zelf heeft uitgesproken. De volgende vieringen zullen plaatsvinden:

 

Passiestond: het Lam van God

 

Deze Passiestond op Goede vrijdag staat vanzelfsprekend in het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Toen is Hij het Lam van God geworden, het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt: een mooie en diepgaande vergelijking wordt hier gemaakt tussen Jezus en een lam.

Een lam is kwetsbaar, gewillig en gaat met overgave de weg waartoe hij geroepen is. Een lam kan zich niet weren tegen mishandeling en vernedering. Een lam laat alle helse spot, haat en venijn op zich afkomen en doet zijn mond niet open. Jezus is dat Lam van God geworden die geheel richt was op de wil en de bedoeling van God en die met een zachtmoedig geduld zijn lijden en sterven onderging. Tijdens deze passiestond zullen we ontdekken dat dit beeld van Jezus als lam van God rijke betekenissen kent die een verschillend licht werpen op het kruis van Golgotha.

De Passiestond vindt plaats op Goede vrijdag 10 april om 20.00 uur in de Sjoelkelder.

Overrompelende verbazing!

Het Engels woord “flabbergasted” geeft goed weer de emoties die bij Pasen horen: verbijsterd, overdonderd, sprakeloos, beduusd, paf en ontzet. Het is inderdaad verbazingwekkend dat de Paashaas chocolade eieren verstopt in de tuin! Toch is de term ‘flabbergasted’ hier wat overtrokken, want het is niets vergeleken met datgene wat daadwerkelijk met Pasen is gebeurd.

Laten we teruggaan naar zo’n tweeduizend jaar geleden. Jezus is op de Goede vrijdag gestorven en begraven. Enkele vrouwen die Hem de afgelopen jaren hebben gevolgd, hebben behoefte om een paar dagen later hem te gaan balsemen (een gewoonte uit die tijd). ’s Ochtend vroeg zijn ze bij het graf en vragen zich af wie hen kan helpen op dit vroege tijdstip om de steen van het graf te rollen. Dan vallen ze van de ene verbazing in de andere: de steen is al weggerold, ze kunnen het graf naar binnen gaan, ze zien een engelachtige verschijning die zegt: ‘Wees niet bang!’ en vervolgens blijkt het lichaam van Jezus verdwenen te zijn! Ze zijn helemaal buiten zichzelf van angst en schrik, oftewel: ‘flabbergasted’. Ook tweeduizend jaar geleden was het niet vanzelfsprekend dat iemand uit de dood opstond. En toch is het wel gebeurd. Een gebeurtenis die ons vandaag de dag nog steeds kan verwonderen, verbazen en versteld doen staan: Jezus leeft! Een gebeurtenis die ons vandaag de dag kan troosten, helpen en bemoedigen. Hoe dat kan, gaan we ontdekken bij deze Paasviering die op zondag 12 april om 11.00 uur in de Sjoelkelder plaatsvindt.

De laatste strohalm…

Na een lange reis zit een vrouw gespannen in de wachtkamer van de dokter. De laatste kans voor haar. Al twaalf jaar is ze ziek en ze heeft werkelijk alles al geprobeerd. Ze is bij elke denkbare dokter geweest en heeft iedere mogelijke behandeling gehad. Het resultaat is een lege portemonnee en geen steek verder. Niets helpt; ze is uitbehandeld…

Hoe zou jij hier mee omgaan? Dat is een pittige vraag! Deze vrouw, die we in de Bijbel tegenkomen, raapt haar moed bij elkaar en gaat naar Jezus. Hij is haar laatste hoop, haar laatste strohalm. Ze stelt haar vertrouwen op Hem en Hij stelt haar niet teleur.

Ook wij mogen ons vertrouwen stellen op Jezus Christus. Allereerst op Hem. Bij Hem mogen we onze pijn, ons verdriet, onze ziekten brengen. Hij kent ons door en door en wil ook in iedere situatie hoop brengen. Hij heeft een plan met je leven, Hij is bij je, waar je ook doorheen gaat! Tijdens deze viering zullen we een moment nemen om voor zieken te bidden.

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 3 mei om 11.00 uur in de Sjoelkelder. 

Gebroken en hersteld 

De relatie was uit: onbegrip, vragen, tranen, twijfel, de toekomst overhoop, verdriet, afscheid nemen van mensen die al als familie voelden. De toekomst was als een mooie porseleinen vaas met een harde klap op de grond gevallen; in scherven, kapot. Onherstelbaar gebroken…, of is herstel toch nog mogelijk? Ja, de gebroken delen kunnen gelijmd worden, weliswaar niet onzichtbaar, maar herstel is mogelijk.

We krijgen allemaal te maken met moeilijkheden in ons leven; verlies van dierbare mensen, verlies van gezondheid en bijvoorbeeld verlies van werk. Dan zijn we als een vaas die valt en in stukken breekt. Maar, we zijn een kostbare vaas die het waard is gelijmd te worden!

Deze ochtend ontmoeten we de Samaritaanse vrouw in de Bijbel. Zij was beschadigd door verschillende relaties die voor haar niet goed afliepen. Ze kende een diep verlangen naar liefde en geborgenheid. Jezus ontmoette haar en Hij ging haar scherven oprapen en lijmen. Het herstel van haar diepste innerlijk was begonnen. Ze ervaarde dat Hij haar volledig kende, dat Hij van haar hield en dat ze gewaardeerd werd. Ook wij kunnen en mogen dit herstel ervaren in ons leven!

Kom op zondagochtend 17 mei om 11.00 uur naar de Brikke Oave (Lindeplein 7, Brunssum)

Bevrijd van banden 

 

Maria Magdalena is een intrigerende vrouw. Dat blijkt ook wel, want rondom haar persoon doen zich allerlei vreemde verhalen de ronde. Verhalen die we niet in de Bijbel tegenkomen en die de persoon van Jezus Christus en van Maria Magdalena, beschadigen.

Vanochtend gaan we kijken wat we van Maria Magdalena weten vanuit de Bijbel. Hierin lezen we dat ze door Jezus bevrijd werd van zeven demonen die haar gebonden hielden. Jezus zorgde voor haar vrijheid en Jezus wil ook ons in de vrijheid zetten. Ook wij kunnen aan allerlei zaken vastzitten die niet goed zijn voor ons, die ons belemmeren en die ons afhouden van een levende relatie met God. Zo kan er gebondenheid zijn vanuit trauma’s uit het verleden, vanuit invloeden van andere religies, vanuit alternatieve geneeswijzen of vanuit leugens die je over jezelf gelooft. Vaak hebben ze ook te maken met occulte activiteiten, waarbij geput wordt uit de machten van de duisternis, waardoor verborgen krachten de mogelijkheid hebben gedachten en gevoelens negatief te beïnvloeden. Van Maria Magdalena weten we niet wat haar in de greep heeft gehouden, maar we weten wel dat Jezus haar heeft bevrijd! En dat is het belangrijkste; God maakt vrij! Hij heeft hemel en aarde bewogen om ons deze vrijheid te schenken. In en door Jezus Christus kunnen ook wij dit kostbare geschenk van vrijheid in Christus ontvangen.

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 7 juni om 11.00 uur in de Sjoelkelder

Heerlijke verkwisting! 

 

Wat zou jij doen met het winnende lot uit de Postcodeloterij? Een prachtig huis kopen, stoppen met werken en op verre en luxueuze vakanties gaan? Of misschien wil je ergens een grote nood ledigen, zodat andere mensen het ook wat beter krijgen. Hoe het ook zij, het is heerlijk eens te mijmeren wat je zou doen met een berg geld.

Vanochtend ontmoeten we een vrouw in de Bijbel die het meest kostbare wat ze had aan Jezus geeft; ze zalft Jezus met kostbare nardus. Nardus is een lekker geurende olie. Op het moment dat de heerlijke geur het huis vervult, mopperen mensen rondom haar en vinden dit nodeloze verkwisting.

De uitdrukking: “Daar waar je schat is, daar zal ook je hart zijn”, is helemaal van toepassing op deze vrouw. Zij laat door deze daad zien wat in haar hart leeft; het kostbaarste wat ze heeft, geeft ze aan Jezus. Zij laat hiermee zien hoeveel liefde ze voor Jezus Christus heeft. Zij laat hiermee zien dat ze begrijpt wat écht belangrijk is. Vanochtend dompelen we ons onder in deze heerlijke verkwisting, zodat ook wij een heerlijke geur kunnen verspreiden in onze omgeving!

Deze viering vindt plaats op zondag 21 juni om 11.00 uur. De locatie wordt nog bekendgemaakt.

 

 Magnifiek!

Wow…, gaaf…, tof…, super…, woorden schieten te kort om onder woorden te brengen datgene wat je voelt en ervaart. Je bent ervan onder de indruk en van je stuk gebracht. Het is goed mogelijk dat Maria zich zo heeft gevoeld toen ze hoorde dat zij door God was uitgekozen de moeder van Jezus Christus zou worden! Hoewel het leven van Maria op zijn kop stond door deze gebeurtenis, besefte ze dat er wat groots, magnifieks, prachtigs met haar was gebeurd. Daarom barstte Maria uit in een lofzang die voortkwam vanuit het diepst van haar ziel in het besef dat God geweldig en overweldigend goed was. Deze lofzang van Maria, die in de Bijbel staat, wordt ook het ‘Magnificat’ genoemd en is door veel bekende componisten op muziek gezet. In navolging van Maria gaan we tijdens deze viering God loven en prijzen, waarbij we zullen stilstaan wat dit met ons doet. Maar, we gaan ook op ontdekkingstocht waarom Maria het uitjubelt en wat dit voor ons vandaag de dag kan betekenen!

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 5 juli om 11.00 uur in de Sjoelkelder.