Vieringen

Tijdens een viering van de Sjoelplaats kun je een boodschap verwachten die relevant is voor jouw leven. Door middel van onder andere muziek, gedicht, video en een pakkende overdenking gaan we luisteren naar wat God tot jou te zeggen heeft!

In 2021 gaan we verder met het thema: Leven! Namelijk écht leven! Kom en laat je verrassen. Wanneer de vieringen weer kunnen plaatsvinden bij Biej de Tant of in de tuin van de Sjoelkelder is afhankelijk van de richtlijnen van de overheid. Houd de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Leven in vertrouwen 

Het jaar 2020 was een ongekend tumultueus jaar. We kregen te maken met het Coronavirus, een intelligente lockdown, sociale restricties, een ongewisse toekomst en financiële onzekerheid. Vertrouwen is moeilijk als de hele wereld op de kop staat. Nu staan we aan het begin van een nieuw jaar en we weten niet wat dit jaar ons gaat brengen. Toch mogen we weten dat God een steun en toeverlaat wil zijn. Hij is te vertrouwen als je leven op de kop staat. Hij doet wat Hij belooft en je mag weten dat Hij je nooit in de steek laat.

Vertrouwen kan moeilijk zijn, zeker als je vertrouwen beschadigd is. Juist dan wil God je stap voor stap dat vertrouwen teruggeven, zodat jij de volle liefde kunt ervaren die God aan je wil geven. Hoe je kunt groeien in vertrouwen staat centraal in deze viering. Zo kunnen we vol vertrouwen het nieuwe jaar ingaan, in de wetenschap dat God iedere dag bij ons is!

Wanneer deze viering plaatsvindt, is op het moment nog niet bekend.

Gezien de richtlijnen van de overheid is reserveren verplicht! Dit kun je doen door onderstaand contactformulier in te vullen of te bellen naar: 06-10366763.

Aanmelden viering Leven in vertrouwen

12 + 7 =

Leven met vervulling  

Allemaal zijn we op zoek naar vervulling. De manier waarop we deze zoektocht invullen is voor iedereen weer anders. Sommigen willen antwoorden op levensvragen, terwijl anderen gaan voor macht en populariteit. De één wil zijn persoonlijke droom navolgen, terwijl anderen gaan voor geld of gezin. God heeft ons gemaakt met een verlangen naar vervulling. Maar, hoe hard we ons best ook doen, toch kunnen deze belangrijke aspecten van het leven het diepste in je ziel niet vervullen. De leegte blijft bestaan. Maar er is hoop: Jezus laat het daar niet bij zitten! Hij wil dat je de zin van je leven ontdekt en dat je bestaan wordt vervuld met Zijn zegen. Steeds meer en meer, zodat je ten volle gaat leven. Wij zijn vaak geneigd genoegen te nemen met minder, terwijl God zoveel meer voor ons heeft. Deze morgen ontvang je tips hoe je Gods zegen steeds meer tot je kunt nemen. Wat een vreugde zal dit brengen in je hart en in je leven.

Wanneer deze viering plaatsvindt, is op het moment nog niet bekend.

Gezien de richtlijnen van de overheid is reserveren verplicht! Dit kun je doen door onderstaand contactformulier in te vullen of te bellen naar: 06-10366763. 

Aanmelden viering Leven met vervulling

15 + 10 =

Leven vanuit verwachting 

Dát is een mooie positieve insteek: leven vanuit verwachting! In Nederland blijkt dat meer dan de helft van de inwoners met een negatieve blik door het leven gaat, terwijl leven vanuit een hoopvol verwachten mogelijk is. Niet omdat de omstandigheden zo florissant zijn, niet omdat de gezondheid altijd blakend is, niet omdat de relaties zo liefdevol zijn, maar doordat we terecht kunnen bij een grote God, die grote dingen kan doen! Hij is groter dan de situatie waarin wij ons bevinden. Daarom mogen we grote verwachtingen hebben voor dit leven: Hij wil in ons leven komen en ons helpen. Daarom mogen we ook grote verwachtingen hebben voor de toekomst: Hij heeft grootse en mooie plannen. In deze viering ga je ontdekken wat je werkelijk van God mag verwachten, maar ook hoe jezelf kunt groeien in een verwachtingsvol leven. Dus: be there!

Wanneer deze viering plaatsvindt, is op het moment nog niet bekend.

Gezien de richtlijnen van de overheid is reserveren verplicht! Dit kun je doen door onderstaand contactformulier in te vullen of te bellen naar: 06-10366763. 

Aanmelden viering Leven vanuit verwachtwing

6 + 10 =

Leven vanuit bevestiging 

“Wat mooi gemaakt!”; “Wat gaaf dat je dit gedaan hebt!”; “Dat is super!” Wat doen bemoedigende woorden en positieve opmerkingen toch goed! We hebben hier behoefte aan en daardoor worden we bevestigd in datgene waarmee we bezig zijn. De praktijk van het leven laat echter zien dat zulke opmerkingen te weinig worden uitgedeeld. Hoewel mensen ons hierin kunnen teleurstellen, is dat bij God niet het geval. God bevestigt je in wie je bent, omdat zijn liefde voor jou onvoorwaardelijk, oneindig en diepgaand is. Dit geldt voor iedereen en daar hoef je niets voor te doen! Tegelijkertijd zijn we als mensen behoorlijk verschillend; de één heeft andere talenten en mogelijkheden dan een ander. Dat is maar goed ook, want hierdoor kunnen we elkaar aanvullen en wederzijds ondersteunen. God ziet graag dat jij jouw gaven en talenten optimaal gebruikt, zodat God tegen jou voluit kan zeggen: “Goed gedaan!”. Tijdens deze viering wordt dit thema verder uitgewerkt waarbij muziek, gedicht en overdenking centraal zullen staan.

Wanneer deze viering plaatsvindt, is op het moment nog niet bekend.

Gezien de richtlijnen van de overheid is reserveren verplicht! Dit kun je doen door onderstaand contactformulier in te vullen of te bellen naar: 06-10366763. 

Aanmelden viering Leven vanuit bevestiging

6 + 10 =

Onze Vader die in de hemel zijt  

 

Het meest bekende gebed in de christelijke traditie is het “Onze Vader”. Het dateert uit de eerste eeuw toen Jezus dit gebed hier op aarde aan zijn leerlingen leerde. Wereldwijd wordt het miljoenen keer per dag gebeden en velen kennen het uit hun hoofd. Het begin van dit gebed is prachtig: “Onze Vader die in de hemel zijt”. Enerzijds wordt hier verbondenheid en intimiteit zichtbaar door het woord ‘vader’ en anderzijds wordt duidelijk dat het geen gewone vader is: geen aardse vader maar een hemelse Vader. God wil die hemelse Vader voor je zijn. Het is goed mogelijk dat jezelf niet de beste herinneringen hebt aan je aardse vader, maar je kunt God, de volmaakte en hemelse Vader leren kennen. Je mag het goede verwachten van God die zo graag je Vader wil zijn. Mis dit niet, want je leven wordt zoveel mooier!

Wanneer deze viering plaatsvindt, is op het moment nog niet bekend.

Gezien de richtlijnen van de overheid is reserveren verplicht! Dit kun je doen door onderstaand contactformulier in te vullen of te bellen naar: 06-10366763. 

Aanmelden viering onze Vader die in de hemel zijt

9 + 5 =

Wie is Jezus? 

Vrijwel iedereen heeft over Jezus gehoord, maar wie is Hij eigenlijk en waarom is Hij zo bekend geworden? Hoe kan het dat wij tweeduizend jaar na dato nog steeds zijn geboorte vieren en stilstaan bij zijn lijden (Goede vrijdag) en verrijzenis met Pasen? De impact van Jezus op de geschiedenis is gigantisch, denk maar aan onze tijdsrekening: we leven nu in het jaar 2021 na Christus. Toch heeft zijn wieg niet in een koninklijk paleis gestaan, maar werd hij in een kribbe gelegd. Hij is opgegroeid in een onbetekenend dorpje en zijn vader was een eenvoudige timmerman. Hij heeft geen leger op de been gebracht en nooit oorlog gevoerd. Hij heeft geen enkel boek geschreven. Hij trok op dertigjarige leeftijd slechts drie jaar rond met zijn twaalf leerlingen rond, Hij predikte en deed wonderen. Hij overleed door een onterechte veroordeling: de marteldood aan het kruis. Allemaal geen wereldschokkende gebeurtenissen en tóch is Zijn invloed tot op de dag van vandaag ongekend en gigantisch. Hoe is dit mogelijk en wat betekent dit praktisch voor jou en mij? Over deze vragen gaan we nadenken tijdens deze viering, zodat we samen gaan ontdekken wie deze Jezus werkelijk is!

Wanneer deze viering plaatsvindt, is op het moment nog niet bekend.

Gezien de richtlijnen van de overheid is reserveren verplicht! Dit kun je doen door onderstaand contactformulier in te vullen of te bellen naar: 06-10366763. 

Aanmelden viering wie is Jezus?

15 + 2 =

Leven in de kracht van Gods Geest  

 

Een christelijk gebed wordt vaak afgesloten met: “In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Dit is een gewoonte geworden, terwijl niet altijd wordt nagedacht over datgene wat uitgesproken wordt. Hoewel het al moeilijk is een voorstelling te maken van God de Vader en God de Zoon, is dat zeker het geval bij de Heilige Geest. Toch hebben we twee feestdagen met Pinksteren te danken aan de Heilige Geest, want toen werd de Heilige Geest uitgestort op aarde. Maar wat, of beter gezegd wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? Tijdens deze viering gaan we ontdekken wat de Heilige Geest in jouw dagelijkse leven kan betekenen. Het is een ongekende Goddelijke krachtbron die ons ter beschikking staat en die we nodig hebben in een wereld waarin we geconfronteerd worden met teleurstelling, moeilijkheden en verdriet. De Heilige Geest wil een hulpbron zijn bij de woorden die we spreken, bij beslissingen die we maken en ten aanzien van de gesteldheid van ons hart. Wees welkom en ontdek deze bijzondere krachtbron in jouw leven!

Wanneer deze viering plaatsvindt, is op het moment nog niet bekend.

Gezien de richtlijnen van de overheid is reserveren verplicht! Dit kun je doen door onderstaand contactformulier in te vullen of te bellen naar: 06-10366763. 

Aanmelden viering leven in de kracht van Gods Geest

3 + 10 =