Vieringen

Tijdens een viering van de Sjoelplaats kun je een boodschap verwachten die relevant is voor jouw leven. Door middel van onder andere muziek, gedicht, video en een pakkende overdenking gaan we luisteren naar wat God tot jou te zeggen heeft!

De vieringen in het najaar staan in het teken van: Verlangen naar… 

Kom en laat je verrassen in het gezellige restaurant van Biej de Tant in Schinveld. 

Verlangen naar liefde  

Warm en welkom zijn gevoelens die bij ons opkomen bij het woord liefde. We kunnen het belang niet overschatten, want in essentie is het de centrale drijfveer van alles. Bij liefde draait het om relaties en daar kunnen we niet zonder. Tijdens deze viering gaan we voorbij de oppervlakkigheid van een romannetjes naar liefde die stevig is, blijvend, betrouwbaar en leven gevend. Dit zorgt ervoor dat je tot in je diepste vezels voelt dat je thuiskomt. Je mag er zijn en dat zorgt voor warmte, veiligheid, betekenis, vreugde en soms een zucht van verlichting. We verlangen er allemaal naar en toch is de praktijk vaak weerbarstig. Het loopt regelmatig spaak met als gevolg pijn en verdriet. Toch hoeven we niet te wanhopen, want vanuit het christelijk geloof mogen we weten dat diepe, blijvende liefde bestaat: de God van de Bijbel die liefde is. En dat niet alleen; ook wij kunnen ertoe bijdragen meer liefde te geven in onze omgeving. Hoe we dat kunnen doen wordt tijdens deze viering duidelijk en zo kunnen we de wereld om ons heen een stukje mooier en liefdevoller maken!

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 25 September om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat 12, Schinveld)

Verlangen naar hemelse bemoediging   

Iedereen heeft het nodig; een schouderklopje, een knipoog, een lieve kaart of een luisterend oor. Het doet goed om elkaar te bemoedigen, te troosten en elkaar weer aan het lachen te krijgen. Vanochtend gaan we nog een stap verder, want vanuit de hemel kunnen we bemoedigd worden. Hoe kan dat? En wie bemoedigt ons dan? Wat heeft het ons in het alledaagse leven te zeggen dat we er hier op aarde niet alleen voor staan, maar Goddelijke hulp kunnen ontvangen? Interessante vragen waarop we tijdens deze viering een antwoord krijgen. 

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 16 Oktoberber om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

Verlangen naar rust  

Tot rust komen is enorm belangrijk in onze hectische wereld en in deze hectische tijd. De hele dag door ontvangen we het laatste nieuws, App-berichten van jan en alleman en tegelijkertijd worden hoge eisen aan ons gesteld op het werk en in je gezin. Voordat je het doorhebt is de dag alweer voorbij; je voelt je uitgeblust en je batterij is leeg. Je verlangt naar rust. Niet eventjes en oppervlakkig, maar daadwerkelijke rust in je hoofd, je hart en je leven. Dát is een rust die de God van de Bijbel jou wil geven in jouw drukke leven. Tijdens deze viering worden praktische handreikingen gegeven hoe we Gods rust in kunnen gaan en daarvan kunnen genieten. Dit zal je drukke leven zoveel nieuwe energie geven!

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 6 November om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat 12, Schinveld)

Verlangen naar waarheid    

We leven in een wereld die gekenmerkt wordt door nepnieuws, verdraaiingen van feiten en relatieve waarheden. We verlangen ernaar dat mensen ons de waarheid vertellen en we worden boos als dat niet wordt gedaan. We vinden het lastig als iemand in onze naaste omgeving ons een leugen op de mouw spelt en we hebben er een afkeer van als zakenlui met gladde leugenachtige praatjes hun handel aanbieden. Dit alles brengt twijfel en onzekerheid met zich mee, want wat is nog waar? Wie kun je nog geloven en waarop kun je nog vertrouwen? De Bijbel biedt ons zicht op wat waarheid is en waar die gevonden kan worden. Het is bijzondere waarheid, want die kan ons vrijmaken; vrij om te leven en vrij om zelf waarheidsprekers te zijn!  

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 27 november om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

Kerstviering van de Sjoelplaats 

Op zondagavond 18 december ’s avonds vindt de Kerstviering van de Sjoelplaats plaats bij Biej de Tant (Jabeekerstraat 12, Schinveld). 

Verdere informatie volgt nog! 

De vieringen in 2023 vinden plaats op de volgende data: 

15 Januari

5 Februari

26 Februari

19 Maart

9 April

30 Arpil

21 Mei

11 Juni 

2 Juli 

De vieringen vinden plaats op zondagochtend om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

Voor meer informatie of contact:

13 + 5 =

Verlangen naar recht! 

Gerechtigheid is een mooi woord. Het wordt omschreven als een term die niet alleen inhoudt dat recht wordt gedaan aan iemand die onrecht lijdt, maar ook aangeeft dat de boosdoener wordt gestraft. We weten allemaal hoe scheef dingen soms zijn: in de wereld, in ons land, in onze buurt, op het werk en in onze familie. Het gebeurt zo vaak dat mensen niet doen wat ‘recht’ is. Tegelijkertijd is recht een universeel verlangen. We willen dat recht wordt gedaan aan de oude vrouw wiens tasje wordt beroofd. Zoiets klopt niet en moet recht gezet worden. Jammer genoeg wordt in onze wereld heel wat onrecht gevonden; veraf en dichtbij. In veel gevallen wordt geen recht gedaan, vaak door de afwezigheid van bewijs.

Maar, waar is God dan? Ziet Hij dit onrecht, groot en klein, zomaar door de vingers? Betekent Zijn liefde niet dat Hij ook rechtvaardig moet zijn? Gaan die oorlogsmisdadigers zomaar vrijuit?

Tijdens deze viering buigen we ons over deze belangrijke vragen. Wil je antwoorden hierop, twijfel dan niet en kom!

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 10 juli om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

Verlangen naar recht! 

Gerechtigheid is een mooi woord. Het wordt omschreven als een term die niet alleen inhoudt dat recht wordt gedaan aan iemand die onrecht lijdt, maar ook aangeeft dat de boosdoener wordt gestraft. We weten allemaal hoe scheef dingen soms zijn: in de wereld, in ons land, in onze buurt, op het werk en in onze familie. Het gebeurt zo vaak dat mensen niet doen wat ‘recht’ is. Tegelijkertijd is recht een universeel verlangen. We willen dat recht wordt gedaan aan de oude vrouw wiens tasje wordt beroofd. Zoiets klopt niet en moet recht gezet worden. Jammer genoeg wordt in onze wereld heel wat onrecht gevonden; veraf en dichtbij. In veel gevallen wordt geen recht gedaan, vaak door de afwezigheid van bewijs.

Maar, waar is God dan? Ziet Hij dit onrecht, groot en klein, zomaar door de vingers? Betekent Zijn liefde niet dat Hij ook rechtvaardig moet zijn? Gaan die oorlogsmisdadigers zomaar vrijuit?

Tijdens deze viering buigen we ons over deze belangrijke vragen. Wil je antwoorden hierop, twijfel dan niet en kom!

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 10 juli om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)