Vieringen

Tijdens een viering van de Sjoelplaats kun je een boodschap verwachten die relevant is voor jouw leven. Door middel van onder andere muziek, gedicht, video en een pakkende overdenking gaan we luisteren naar wat God tot jou te zeggen heeft!

De vieringen van de eerste helft van 2023 staan in het teken van lessen die Jezus ons leert vanuit het evangelie van Matteüs.  

Kom en laat je verrassen in het gezellige restaurant van Biej de Tant in Schinveld. 

Sta sterk  

In onze levens krijgen we te maken met vreugde, plezier en geluk, maar we weten ook dat het leven niet altijd rozengeur en maneschijn is. We krijgen ook te maken met verdriet, worstelingen, moeilijke omstandigheden en twijfel. Hoe gaan we daarmee om? Waar is God en wat betekent het dat we met zoveel ellende te maken kunnen krijgen? En als er een God is, waarom laat Hij dat toe? Voor het vinden van antwoorden op deze vragen kijken we naar Jezus die zich in de woestijn bevond en door de duivel werd getest. Hij bevond zich in een situatie waar makkelijk twijfel over Zichzelf, over God en over de moeilijke omstandigheden zouden kunnen ontstaan. Hier vinden we praktische handreikingen hoe we sterk in ons (geloofs)leven kunnen staan, waardoor we op een krachtige manier met tegenslagen en twijfel kunnen omgaan.

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 5 februari om 11.00 uur bij restaurant Biej de Tant (Jabeekerstraat 12, Schinveld). 

First things First     

Wat is voor jou het belangrijkste in je leven? Je man of vrouw. Je werk. Je familie. Je geluk. Je geld. Je gezondheid. Deze zaken zijn in het leven inderdaad heel belangrijk en dat merk je met name als je bepaalde dingen mist. Maar op welke plaats staat God in je leven? Komt Hij alleen in beeld als je het moeilijk hebt en ga je gewoon weer je eigen gang als alles weer goed is? Dan leven we voorbij aan al het goede dat God aan ons iedere dag weer wil geven. Dan leven we voorbij aan het doel dat God met ons leven heeft. Dan missen we het goede nieuws uit de Bijbel dat ons oproept Jezus te volgen. De bekende apostel Petrus bedenkt zich niet langer als Jezus Hem uitnodigt Hem te volgen; Petrus laat alles achter en gaat Jezus volgen. Hij heeft er geen dag spijt van gehad. Tijdens deze viering gaan we ontdekken wie Jezus is en waarom mensen Hem op de eerste plaats in hun leven zetten.

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 26 Februari om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

Meer dan overwinnaars 

Voel jij je ook weleens een loser? Iemand die het even niet ziet zitten. Iemand die gezakt is voor het examen. Iemand die de promotie niet gekregen heeft. Iemand die verlaten werd. Dat geeft nare gevoelens van verdriet, teleurstelling, pijn en soms zelfs minderwaardigheid. Toch hoeven we niet bij de pakken neer te zitten, want we zijn meer dan overwinnaars! Niet door eigen kracht en met onze eigen mogelijkheden, maar doordat we in Jezus Christus geloven. Hij heeft de overwinning behaald op het kruis van Golgotha en in die overwinning mogen wij delen. Dát geeft kracht in welke situatie je ook zit. Dát geeft veiligheid wat er ook in je leven gebeurt. Niets kan ons van Zijn liefde scheiden. Wil je meer weten? Kom dan op zondagochtend 19 maart om 11.00 uur naar restaurant Biej de Tant (Jabeekerstraat 12, Schinveld). 

Paasviering bij de Sjoelplaats     

Deze Paasviering van de Sjoelplaats wordt gecombineerd met een heerlijk ontbijt!!

Houd de website in de gaten voor verdere informatie 

Deze viering, inclusief ontbijt, vindt plaats op zondagochtend 9 april bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

De wereld op z’n kop   

In de wereld om ons heen gaat het om zoveel mogelijk macht, de hoogste positie, een grote bankrekening, de meeste volgers op Facebook en ultieme schoonheid. Dán tel je mee. Dan ben je van betekenis. Dan ben je iemand. Toen Jezus zo’n tweeduizend jaar geleden in Israël onderwijs gaf, draaide hij dit volledig om. Hij leerde dat het Koninkrijk van God zo niet in elkaar steekt! Hij zegt dat juist degenen die nederig zijn, die zachtmoedig zijn, die vredestichters zijn, dat zíj het zijn die zich gelukkig kunnen prijzen. Dat is toch de wereld op z’n kop! Tijdens deze viering gaan we aan de slag met de Bergrede; een prachtig stukje onderwijs uit de Bijbel. En het zou zomaar kunnen zijn dat jij een stuk gelukkiger naar huis gaat dan je gekomen bent, omdat je aan de zegen die God je wil geven hebt geproefd!

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 30 april om 11.00 uur bij restaurant Biej de Tant (Jabeekerstraat 12, Schinveld). 

De vieringen in het voorjaar van 2023 vinden plaats op de volgende data: 

21 Mei

11 Juni 

2 Juli 

De vieringen vinden plaats op zondagochtend om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

Voor meer informatie of contact:

3 + 4 =