Vieringen

Tijdens een viering van de Sjoelplaats kun je een boodschap verwachten die relevant is voor jouw leven. Door middel van onder andere muziek, gedicht, video en een pakkende overdenking gaan we luisteren naar wat God tot jou te zeggen heeft!

In de zomer en het najaar van 2020 staan verschillende vrouwen centraal die Jezus ontmoeten. De volgende vieringen zullen plaatsvinden:

De laatste strohalm

 

Na een lange reis zit een vrouw gespannen in de wachtkamer van de dokter. De laatste kans voor haar. Al twaalf jaar is ze ziek en ze heeft werkelijk alles al geprobeerd. Ze is bij elke denkbare dokter geweest en heeft iedere mogelijke behandeling gehad. Het resultaat is een lege portemonnee en geen steek verder. Niets helpt; ze is uitbehandeld…

Hoe zou jij hier mee omgaan? Dat is een pittige vraag! Deze vrouw, die we in de Bijbel tegenkomen, raapt haar moed bij elkaar en gaat naar Jezus. Hij is haar laatste hoop, haar laatste strohalm. Ze stelt haar vertrouwen op Hem en Hij stelt haar niet teleur.

Ook wij mogen ons vertrouwen stellen op Jezus Christus. Allereerst op Hem. Bij Hem mogen we onze pijn, ons verdriet, onze ziekten brengen. Hij kent ons door en door en wil ook in iedere situatie hoop brengen. Hij heeft een plan met je leven, Hij is bij je, waar je ook doorheen gaat! Tijdens deze viering zullen we een moment nemen om voor zieken te bidden.

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 26 juli om 11.00 in de tuin van de Sjoelkelder. Gezien de richtlijnen van de overheid is reserveren verplicht! Dit kun je doen door onderstaand contactformulier in te vullen of te bellen naar: 06-10366763.  

Aanmelden viering de laatste strohalm

14 + 4 =

Heerlijke verkwisting!

Wat zou jij doen met het winnende lot uit de Postcodeloterij? Een prachtig huis kopen, stoppen met werken en op verre en luxueuze vakanties gaan? Of misschien wil je ergens een grote nood ledigen, zodat andere mensen het ook wat beter krijgen. Hoe het ook zij, het is heerlijk eens te mijmeren wat je zou doen met een berg geld.

Vanochtend ontmoeten we een vrouw in de Bijbel die het meest kostbare wat ze had aan Jezus geeft; ze zalft Jezus met kostbare nardus. Nardus is een lekker geurende olie. Op het moment dat de heerlijke geur het huis vervult, mopperen mensen rondom haar en vinden dit nodeloze verkwisting.

De uitdrukking: “Daar waar je schat is, daar zal ook je hart zijn”, is helemaal van toepassing op deze vrouw. Zij laat door deze daad zien wat in haar hart leeft; het kostbaarste wat ze heeft, geeft ze aan Jezus. Zij laat hiermee zien hoeveel liefde ze voor Jezus Christus heeft. Zij laat hiermee zien dat ze begrijpt wat écht belangrijk is. Vanochtend dompelen we ons onder in deze heerlijke verkwisting, zodat ook wij een heerlijke geur kunnen verspreiden in onze omgeving!

Kom op zondagochtend 16 augustus om 11.00 uur naar de tuin van de Sjoelkelder. Gezien de richtlijnen van de overheid is reserveren verplicht! Dit kun je doen door onderstaand contactformulier in te vullen of te bellen naar: 06-10366763.  

Aanmelden viering Heerlijke verkwisting

9 + 5 =

Bevrijd van banden

Maria Magdalena is een intrigerende vrouw. Dat blijkt ook wel, want rondom haar persoon doen zich allerlei vreemde verhalen de ronde. Verhalen die we niet in de Bijbel tegenkomen en die de persoon van Jezus Christus en van Maria Magdalena, beschadigen.

Vanochtend gaan we kijken wat we van Maria Magdalena weten vanuit de Bijbel. Hierin lezen we dat ze door Jezus bevrijd werd van zeven demonen die haar gebonden hielden. Jezus zorgde voor haar vrijheid en Jezus wil ook ons in de vrijheid zetten. Ook wij kunnen aan allerlei zaken vastzitten die niet goed zijn voor ons, die ons belemmeren en die ons afhouden van een levende relatie met God. Zo kan er gebondenheid zijn vanuit trauma’s uit het verleden, vanuit invloeden van andere religies, vanuit alternatieve geneeswijzen of vanuit leugens die je over jezelf gelooft. Vaak hebben ze ook te maken met occulte activiteiten, waarbij geput wordt uit de machten van de duisternis, waardoor verborgen krachten de mogelijkheid hebben gedachten en gevoelens negatief te beïnvloeden. Van Maria Magdalena weten we niet wat haar in de greep heeft gehouden, maar we weten wel dat Jezus haar heeft bevrijd! En dat is het belangrijkste; God maakt vrij! Hij heeft hemel en aarde bewogen om ons deze vrijheid te schenken. In en door Jezus Christus kunnen ook wij dit kostbare geschenk van vrijheid in Christus ontvangen.

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 6 september om 11.00 uur in de tuin van de Sjoelkelder. Gezien de richtlijnen van de overheid is reserveren verplicht! Dit kun je doen door onderstaand contactformulier in te vullen of te bellen naar: 06-10366763. 

Aanmelden viering bevrijd van banden

14 + 2 =

 

Gebroken en hersteld! 

De relatie was uit: onbegrip, vragen, tranen, twijfel, de toekomst overhoop, verdriet, afscheid nemen van mensen die al als familie voelden. De toekomst was als een mooie porseleinen vaas met een harde klap op de grond gevallen; in scherven, kapot. Onherstelbaar gebroken…, of is herstel toch nog mogelijk? Ja, de gebroken delen kunnen gelijmd worden, weliswaar niet onzichtbaar, maar herstel is mogelijk.

We krijgen allemaal te maken met moeilijkheden in ons leven; verlies van dierbare mensen, verlies van gezondheid en bijvoorbeeld verlies van werk. Dan zijn we als een vaas die valt en in stukken breekt. Maar, we zijn een kostbare vaas die het waard is gelijmd te worden!

Deze ochtend ontmoeten we de Samaritaanse vrouw in de Bijbel. Zij was beschadigd door verschillende relaties die voor haar niet goed afliepen. Ze kende een diep verlangen naar liefde en geborgenheid. Jezus ontmoette haar en Hij ging haar scherven oprapen en lijmen. Het herstel van haar diepste innerlijk was begonnen. Ze ervaarde dat Hij haar volledig kende, dat Hij van haar hield en dat ze gewaardeerd werd. Ook wij kunnen en mogen dit herstel ervaren in ons leven!

Deze viering vindt plaats op zondag 27 september om 11.00 bij Biej de Tant (Jabeekerstraat 12, Schinveld)

 Van minachting naar hoogachting

We hebben allemaal weleens te maken gehad met minachting. Misschien werden we tijdens onze kinderjaren bekritiseerd en belachelijk gemaakt of hebben we een collega die een lelijk gezicht trekt als we een opmerking maken. Minachting is kwetsend en demoraliserend, het maakt relaties kapot en zorgt voor een laag zelfbeeld, schuldgevoelens, schaamte, stress en angst. Elisabeth, een vrouw uit de Bijbel die aan het begin van de eerste eeuw leefde, kan hierover meepraten. Zij werd geminacht omdat ze geen kind kon krijgen, een grote schande in de toenmalige Joodse cultuur. God zag het verdriet wat haar werd aangedaan en greep in met Zijn wonderlijke en machtige hand. Het onmogelijke gebeurde! Een mooie geschiedenis die jou kan helpen in jouw situatie. Kom en ontdek hoe Elisabeth hiermee omging!

Deze viering vindt plaats op zondag 18 oktober om 11.00 bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

De handen uit de mouwen!  

Geloven in Jezus Christus heeft alles met je hart te maken; hier begint het! Je raakt onder de indruk van wie Jezus is en wat Hij voor jou heeft gedaan. Gods liefde raakt je hart. Maar, daar blijft het vervolgens niet bij! God ziet graag dat we het geloof handen en voeten geven in het alledaagse leven. Vanochtend ontmoeten we Dorkas, een bijzondere vrouw in de Bijbel, die niet heeft stilgezeten en voor velen rondom haar van grote betekenis is geweest. We gaan ontdekken dat God niet alleen Dorkas wil gebruiken om wat goeds te doen voor anderen, maar ook jou en mij. Ook jij hebt gaven en talenten gekregen waarmee we een ander blij kunnen maken. Hij wil ons inzetten in Zijn koninkrijk en dat heeft niet alleen een positieve uitwerking op anderen, maar ook op jezelf!

Waar en wanneer deze viering plaatsvindt wordt nog bekendgemaakt.

 Magnifiek 

Wow…, gaaf…, tof…, super…, woorden schieten te kort om onder woorden te brengen datgene wat je voelt en ervaart. Je bent ervan onder de indruk en van je stuk gebracht. Het is goed mogelijk dat Maria zich zo heeft gevoeld toen ze hoorde dat zij door God was uitgekozen de moeder van Jezus Christus zou worden! Hoewel het leven van Maria op zijn kop stond door deze gebeurtenis, besefte ze dat er wat groots, magnifieks, prachtigs met haar was gebeurd. Daarom barstte Maria uit in een lofzang die voortkwam vanuit het diepst van haar ziel in het besef dat God geweldig en overweldigend goed was. Deze lofzang van Maria, die in de Bijbel staat, wordt ook het ‘Magnificat’ genoemd en is door veel bekende componisten op muziek gezet. In navolging van Maria gaan we tijdens deze viering God loven en prijzen, waarbij we zullen stilstaan wat dit met ons doet. Maar, we gaan ook op ontdekkingstocht waarom Maria het uitjubelt en wat dit voor ons vandaag de dag kan betekenen!

Deze viering vindt plaats op zondag 22 november om 11.00 bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)