Vieringen

Tijdens een viering van de Sjoelplaats kun je een boodschap verwachten die relevant is voor jouw leven. Door middel van onder andere muziek, gedicht, video en een pakkende overdenking gaan we luisteren naar wat God tot jou te zeggen heeft!

De vieringen na de lockdown staat in het teken van: Leven! Namelijk écht leven! Dat gebeurt als je kunt leven vanuit liefde, vertrouwen, vervulling, hoop en bevestiging. Kom en laat je verrassen in het gezellige restaurant van Biej de Tant in Schinveld. 

Leven in de kracht van Gods Geest  

Een christelijk gebed wordt vaak afgesloten met: “In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Dit is een gewoonte geworden, terwijl niet altijd wordt nagedacht over datgene wat uitgesproken wordt. Hoewel het al moeilijk is een voorstelling te maken van God de Vader en God de Zoon, is dat zeker het geval bij de Heilige Geest. Toch hebben we twee feestdagen met Pinksteren te danken aan de Heilige Geest, want toen werd de Heilige Geest uitgestort op aarde. Maar wat, of beter gezegd wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? Tijdens deze viering gaan we ontdekken wat de Heilige Geest in jouw dagelijkse leven kan betekenen. Het is een ongekende Goddelijke krachtbron die ons ter beschikking staat en die we nodig hebben in een wereld waarin we geconfronteerd worden met teleurstelling, moeilijkheden en verdriet. De Heilige Geest wil een hulpbron zijn bij de woorden die we spreken, bij beslissingen die we maken en ten aanzien van de gesteldheid van ons hart. Wees welkom en ontdek deze bijzondere krachtbron in jouw leven!

Deze viering vindt plaats op zondag 7 november om 11.00 bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

Een ‘Magnifiek’ leven 

Wow…, gaaf…, tof…, super…, woorden schieten te kort om onder woorden te brengen datgene wat je voelt en ervaart. Je bent ervan onder de indruk en van je stuk gebracht. Het is goed mogelijk dat Maria zich zo heeft gevoeld toen ze hoorde dat zij door God was uitgekozen de moeder van Jezus Christus zou worden! Hoewel het leven van Maria op zijn kop stond door deze gebeurtenis, besefte ze dat er wat groots, magnifieks, prachtigs met haar was gebeurd. Daarom barstte Maria uit in een lofzang die voortkwam vanuit het diepst van haar ziel in het besef dat God geweldig en overweldigend goed was. Deze lofzang van Maria, die in de Bijbel staat, wordt ook het ‘Magnificat’ genoemd en is door veel bekende componisten op muziek gezet. In navolging van Maria gaan we tijdens deze viering God loven en prijzen, waarbij we zullen stilstaan wat dit met ons doet. Maar, we gaan ook op ontdekkingstocht waarom Maria het uitjubelt en wat dit voor ons vandaag de dag kan betekenen!

Deze viering vindt plaats op zondag 28 november om 11.00 bij Biej de Tant (Let op nieuwe locatie: Jabeekerstraat12, Schinveld)

Kerst: Jezus ontmoeten!

Het klassieke kerstverhaal zoals we dat uit de Bijbel kennen, is fantastisch. Het is waard ieder jaar hierbij stil te staan en dat willen we ook dit jaar bij de Sjoelplaats op een feestelijke manier doen. Het kerstverhaal vertelt ons over Maria die onverwacht zwanger werd en Jozef die niet weet wat hij hiermee aan moet. De zware reis die ze moeten ondernemen naar Bethlehem, waarna bij aankomst blijkt dat geen plaats in de herberg is. De geboorte van Jezus in een stal. Hij wordt in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd. Dan komen de bezoekers. Allereerst de stoere herders die de engelen hadden gezien die de geboorte van Jezus aankondigden. Later komen de wijzen uit het oosten die een lange reis hiervoor hadden ondernomen. Al deze personen hebben één ding gemeenschappelijk: ze ontmoeten Jezus! Een ontmoeting die hun leven veranderde. Tijdens deze bijzondere viering die gepaard gaat met heerlijk eten, leren we verschillende van deze personen beter kennen. Hierdoor wordt één ding steeds duidelijker: ook jij kunt deze kerst Jezus ontmoeten!

Deze viering vindt plaats op zondagavond 19 december om 19.00 bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld). Aan het deelnemen van deze viering zijn kosten verbonden aangezien deze gepaard gaat met eten en drinken. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Gezien de beperkte ruimte is reserveren verplicht! Dit kun je doen door onderstaand contactformulier in te vullen of te bellen naar: 06-10366763.

Aanmelden viering: Kerst, Jezus ontmoeten!

6 + 8 =

Een vernieuwend nieuw jaar gewenst!

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud en we zitten inmiddels weer in hetzelfde ritme als het afgelopen jaar. Weinig is veranderd en zo gaat ons leventje weer z’n gangetje. Toch kunnen we het nieuwe jaar dat voor ons ligt gaan gebruiken voor een geweldige vernieuwing: namelijk de vernieuwing van ons denken! Uit onderzoek blijkt dat onze gedachten bepalend zijn voor de richting die we kiezen in ons leven. Je grootste gedachten bepalen je leven en de keuzes die je maakt. Ook de grote apostel Paulus sluit zich hierbij aan en spreekt over vernieuwing van je denken met als gevolg een verandert nieuw leven. Zo kunnen leugens die je over jezelf geloofd, vervangen worden door Gods waarheid. Zo kunnen vicieuze cirkelredeneringen die je beschadigen, vervangen worden door Gods vrijheid. Zo kunnen spirituele misleidingen vervangen worden door Gods wijsheid en waarheid. Als je wilt weten hoe dat in z’n werk gaat, twijfel niet en kom! 

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 23 januari om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

God nodigt je uit op Zijn feest!

Stel je voor dat koning Willem-Alexander je uitnodigt voor zijn verjaardag. Je ontvangt per post een mooie envelop met het koninklijke zegel en een vriendelijke uitnodiging op prachtig papier. Hoe zou jij reageren? Neem je de uitnodiging aan? En als je gaat, welke kleren doe je dan aan?

In deze eerste gelijkenis treffen we een rijke man aan die een groot feest wil geven en die tal van gasten uitnodigt. Maar wat blijkt…, niet iedereen neemt de uitnodiging aan! Dat is onvoorstelbaar en in die cultuur een grove belediging. Evenals die rijke man nodigt God jou uit voor Zijn koninklijke feest. Een feest dat onovertroffen is in goedheid, gulheid en vreugde. Een feest waar je Jezus Christus kunt ontmoeten en Hem steeds beter kunt leren kennen. Wat doe jij? Sla je Zijn uitnodiging af of leef je met veel plezier naar dit bijzondere moment toe?

In ieder geval nodigt de Sjoelplaats je van harte uit bij deze viering aanwezig te zijn!

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 13 februari om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

Omarmd door je hemelse Vader

Welke grote familie kent het niet? Het zwarte schaap… Van tevoren weet je al wie de streek heeft uitgehaald of wie weer uit de klas werd gestuurd. Dit is een groot verschil met de andere broers en zussen; die maken hun huiswerk en doen precies wat wordt gezegd. In de gelijkenis van de verloren zoon vinden we twee broers; de ene leeft losbandig en de andere blijft op de boerderij aan het werk. Beide zonen kennen het hart van hun vader niet, totdat… de jongste zoon berooid terugkomt. Déze zoon ontdekt dat zijn vader op de uitkijk staat voor hem. Déze zoon ontdekt de liefde van zijn Vader voor hem. Déze zoon ontdekt dat hij meer dan welkom is. Déze zoon wordt omarmd door zijn vader en dat is reden voor een feest! God is als deze vader; Hij staat ook op de uitkijk om jou welkom te heten en te omarmen met Zijn liefde! Dán leer jij ook Gods Vaderhart kennen!

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 6 maart om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

Onvoorstelbare rijkdom: ook voor jou! 

Wat kies jij: rijk of arm? Wat een vraag en het antwoord is logisch! In onze samenleving, waar geld je leven bepaalt, wil je natuurlijk rijk zijn. In de gelijkenis van vandaag ontmoeten we de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man leefde zonder God en in grote luxe terwijl Lazarus hoopte wat overgebleven etensrestjes van hem te krijgen. Beide stierven en de rijke man deed zijn ogen open in het vreselijke dodenrijk en Lazarus in de eeuwige heerlijkheid. De rollen waren nu volledig omgedraaid: arm wordt rijk! Deze rijkdom gaat verder dan een grote bankrekening. Deze rijkdom reikt over de dood heen. Deze rijkdom betekent dat je een Koningskind bent geworden. Deze rijkdom geeft je leven zin en doel. Deze rijkdom is ook voor jou beschikbaar door in Jezus Christus te geloven! Wie wil dat niet? Écht rijk zijn!

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 27 maart om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

Passiestond: Het Lam van God 

Deze Passiestond op Goede vrijdag staat vanzelfsprekend in het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Toen is Hij het Lam van God geworden, het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt: een mooie en diepgaande vergelijking wordt hier gemaakt tussen Jezus en een lam.

Een lam is kwetsbaar, gewillig en gaat met overgave de weg waartoe hij geroepen is. Een lam kan zich niet weren tegen mishandeling en vernedering. Een lam laat alle helse spot, haat en venijn op zich afkomen en doet zijn mond niet open. Jezus is dat Lam van God geworden die geheel richt was op de wil en de bedoeling van God en die met een zachtmoedig geduld zijn lijden en sterven onderging. Tijdens deze passiestond zullen we ontdekken dat dit beeld van Jezus als lam van God rijke betekenissen kent die een verschillend licht werpen op het kruis van Golgotha.

Deze Passiestond vindt plaats op vrijdagavond 15 april om 19.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

Pasen!  

De invulling van Paaszondag wordt nog bekendgemaakt! Dus hou de website in de gaten

Neem je verantwoordelijkheid

Als mensen op vakantie gaan dan vragen ze een buurvrouw of familielid om voor de planten en de post te zorgen. Ze gaan ervan uit dat deze regelmatig water geeft en de brievenbus leeg maakt.

In de gelijkenis van vandaag vinden we datzelfde beeld terug; een wijngaardenier gaat op reis en verpacht zijn wijngaard. Het loopt anders dan hij denkt en het gaat van kwaad tot erger: hij krijgt niet het afgesproken deel van de winst en uiteindelijk wordt zelfs zijn zoon vermoord. Hier gebeurt het toppunt van onrechtvaardigheid.

God heeft aan iedereen mogelijkheden, gaven en talenten toevertrouwd en de vraag is hoe ga jij daarmee om? Neem jij je verantwoordelijkheid op? Het antwoord heeft alles te maken met je houding ten aanzien van Gods geliefde Zoon. Wijs je hem af, net als in de gelijkenis? Of neem je Hem aan zodat Hij jouw leven en mogelijkheden in het juiste perspectief kan plaatsen?                                           

Deze viering vindt plaats op zondagochtend 8 mei om 11.00 uur bij Biej de Tant (Jabeekerstraat12, Schinveld)

De omgekeerde wereld

 

Een baas van een groot bedrijf zie je niet snel stofzuigen. Koningin Maxima zal niet vaak het gras van haar tuin maaien. Mark Rutte zal in de tweede kamer niet de koffie rondbrengen. Tóch was God zelf bereid naar deze wereld te komen om hier te dienen en zelfs Zijn leven te geven op het kruis van Golgotha. Het laat zien welke waarde jij hebt in Gods ogen en hoe belangrijk jij bent.

Dat is wat we vandaag in een korte gelijkenis uit Lukas 12 gaan ontdekken: Jezus Christus die jou wil dienen en de toekomst met jou wil delen. Dit geldt niet alleen voor het leven hier op aarde, maar ook voor de eeuwigheid. Laten we verwachtingsvol uitzien om Jezus te ontmoeten.

Op zondagochtend 29 mei om 11.00 uur vindt deze viering plaats bij Restaurant Biej de Tant (Jabeekerstraat 20, Schinveld).

 

Voor meer informatie of contact:

1 + 7 =