Thema-avond: 

Het avondmaal

Deze thema-avond vindt plaats op donderdagavond 4 november om 19.30 in de Sjoelkelder. Vooraf aanmelden is nodig in verband met beperkt aantal plaatsen.

 

Thema-avond: Het avondmaal

Waarom vieren we het avondmaal?

In bijna alle kerken wordt een plaats ingeruimd voor het avondmaal. Maar waarom is het avondmaal belangrijk? En wat betekent het avondmaal eigenlijk? Dat zijn vragen waarop we tijdens deze thema-avond antwoord gaan zoeken vanuit de Bijbel.

Het avondmaal hoort bij het christendom. Jezus Christus heeft het avondmaal zelf ingesteld en ons opgedragen dit in praktijk te brengen om te herdenken wat Hij voor ons op het kruis voor Golgotha heeft gedaan. Daar heeft Hij redding gebracht doordat vergeving van zonden mogelijk is door Zijn dood. Hierdoor kunnen wij een nieuw begin in ons leven maken samen met God.

Tijdens het avondmaal sprak Jezus het volgende uit:

“En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.’” (Lukas 22:19-20)

Wat Jezus zegt is bijzonder. Hij vergelijkt het brood en de wijn met zijn lichaam en bloed. Hij laat zien dat Hij uit liefde zijn leven gegeven heeft. Het avondmaal helpt ons om de betekenis van Zijn lijden nooit te vergeten!

Wil je meer weten? Kom en meld je aan! 

 

Aanmelden of meer weten?

11 + 7 =