*

The Prayer-Course

 

 

Deze cursus vindt plaats op woensdagavond 22-07, 5-08, 12-08, 19-08, 26-08 en 2-09 om 19.00. Deze cursus vindt in huiselijke kring plaats. De locatie wordt nog bekendgemaakt en is afhankelijk van de situatie met Corona. 

The Prayer-Course

 

De leerlingen stelden Jezus op een dag de vraag: “Heer, leer ons bidden”. Op grond hiervan gaf Jezus Christus ons het gebed dat regelmatig gebeden wordt door ruim een derde deel van de wereldbevolking: het onze Vader! De Prayer Course, oftewel een cursus over gebed, is een reis door het Onze Vader.

Deze cursus wil je helpen de relatie met God te versterken door beter te worden in het praten met God en het luisteren naar Hem.

De Prayer Course gaat over de fundamenten van het gebed. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Doel in gebed: aanbidding
  • Kracht in gebed: vragen
  • Standvastigheid in gebed: voorbede
  • Volharding in gebed: omgaan met teleurstellingen
  • Perspectief in gebed: leren luisteren
  • Samenwerking in gebed: geestelijke strijd

De Prayer Course is een reis door het Onze Vader in zes korte filmpjes met bijbehorende gespreksvragen voor elke bijeenkomst. Ontworpen om met elkaar in gesprek te gaan over gebed en je gebedsleven te verdiepen.

Vragen en/of aanmelden

2 + 6 =