Bemoedigen doet goed! 

Tijdens de lockdown van de coronacrisis werd begonnen met het schrijven van dagelijkse bemoedigingen. Het leven stond op de kop en velen kregen plotseling met verdriet, ziekte en financiële moeilijkheden te maken. Dertig van deze bemoedigingen zijn gebundeld in het boekje ‘Bemoedigen doet goed!’ Mocht je graag een gratis boekje willen ontvangen, dan neem rustig contact op via deze website.

Op deze pagina worden nieuwe bemoedigingen toegevoegd, want het leven is niet altijd makkelijk. Het is belangrijk elkaar te ondersteunen, te sterken en te wijzen op Jezus Christus die in elke omstandigheid bij je wil zijn.

De Doornenkroon

Bloemen en planten kunnen prachtig, liefelijk en fluweelzacht zijn. Tegelijkertijd bestaan bloemen en planten waaraan je je kunt prikken, die pijn kunnen doen en die voor veel ellende kunnen zorgen. Een voorbeeld is een doornenstruik.

“Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op Zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden…, ze sloegen hem tegen het hoofd’”

(Mattheüs 27:29-30) 

Het is onmogelijk te zeggen welke stekelige plant is gebruikt voor de afschuwelijke kroon die op Jezus’ hoofd werd gezet. Sommige geleerden denken dat de soldaten doornen van de ‘sarcopoterium spinosum’  hebben gebruikt. Die struik heeft zulke scherpe dorens dat schapen en geiten er zelfs niet aan durven knagen. Deze struik groeide letterlijk voor de voeten van de soldaten, daarom is het best mogelijk dat ze deze takken hebben gevlochten en op Jezus’ hoofd hebben gezet.

Deze doornenkroon moest een gouden krans voorstellen die samen met een purperen mantel werd gedragen door vorsten. De doornenkroon was bedoeld als een karikatuur van koninklijke waardigheid, hoewel het slaan erop een uiting was van gemene wreedheid. Spottend vielen de soldaten voor Jezus op de knieën en brachten Hem de koninklijke groet. Jezus’ koningschap werd volledig belachelijk gemaakt.

Uit de Bijbel weten we dat Jezus nu zit als de Koning der Koningen aan de rechterhand van God, Zijn Vader. Dit is niet iets om mee te spotten, maar om serieus te nemen. Jezus Christus komt terug en dán zal iedereen Hem in die hoedanigheid zien. 

Vraag:

Erken jij Jezus Christus nu al als Koning?

Gebed:

Heer Jezus, wat zal die bespotting U diep geraakt hebben. U droeg een doornenkroon en werd belachelijk gemaakt, maar U hebt toen de overwinning behaald over satan, demonische machten en de dood. U bent de Koning der Koningen.

Amen

 N I’m no longer a slave of fear 

 

Een bekend lied met een treffende titel is “I’m no longer a slave of fear”.  Luister: https://youtu.be/f8TkUMJtK5k

I’m no longer a slave to fear (Ik ben niet langer een slaaf van angst)

I am a child of God (Ik ben een kind van God)

 De apostel Paulus schrijft aan de christenen in Rome:

“Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.”

(Romeinen 8:14-16)

Op het moment dat jij je aan God overgeeft, je zonden belijdt en tot bekering komt, ontvang je de heilige Geest en word je een kind van God. De heilige Geest wil je vervolgens helpen te voorkomen dat je als slaaf in angst of onzekerheid leeft. Dit heeft in eerste instantie betrekking op de toekomst; je hoeft niet bang te zijn voor Gods oordeel. Je bent gereinigd door Jezus’ bloed dat Hij vergoten heeft op het kruis van Golgotha. Je bent nu al bevorderd tot kind van God en tussen je hemelse Vader en jou hoort geen sprake te zijn van angst, maar van liefde.

In tweede instantie mogen we dit ook betrekken op ons dagelijks leven waarin angst bewust en onbewust een belangrijke rol speelt. Angst om te falen. Angst voor de mening van anderen. Angst voor afwijzing. Angst voor de dood. Angst voor de toekomst. Angst voor confrontatie… Dit lied zegt kort en krachtig: jij bent een kind van God en daar hoort angst niet bij. God wil je bevrijden uit je angsten door je te omringen met Zijn liefde. Gods liefde drijft de angst uit.

Vraag:

Hoe ga jij om met angsten in je leven?

Gebed:

Liefdevolle Vader in de hemel, ik wil U danken dat ik Uw kind ben geworden. U kent mijn angsten, onzekerheden en zorgen. Bevrijd mij hiervan, zodat ik frank en vrij in het leven kan staan.

Amen

Oren om te luisteren  

Bert zegt: ‘Ernie, je hebt een banaan in je oren!’ Ernie antwoordt: ‘Wat zeg je Bert, ik kan je niet horen?’ Bert weer: ‘Haal die banaan uit je oren!’ Ernie lachend: ‘Sorry, Bert, ik kan je niet horen, want ik heb een banaan in mijn oren!’…

Tijdens zijn leven hier op aarde sluit Jezus Zijn onderwijs regelmatig af met de woorden:

“Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!”

(Marcus 4:9)

‘Wie oren heeft’, dat wil zeggen iedereen ongeacht leeftijd, achtergrond, taal of natie. Jezus roept iedereen op niet alleen te horen, maar ook goed te luisteren. Luisteren met je hart, zodat je de woorden gaat begrijpen en vanuit die woorden gaat leven.

Door de bezigheden in ons dagelijks leven gaat datgene wat we horen vaak het ene oor in en het andere oor weer uit. Dat geldt ook voor het lezen van de Bijbel. ‘Dit vers leg ik naast mij neer…’, ‘Die Bijbeltekst spreekt mij niet aan…’ ‘Dit is een boodschap voor die en die…’ ‘Hierover heb ik een vaststaande mening…’ ‘Deze inhoud bevalt mij niet…’ en ‘Ik weet al lang wat dit betekent…’ Luisteren we dan nog écht?  

De woorden van God uit de Bijbel zijn levend. Iedere keer weer! God wil dat we openstaan door écht te luisteren en opnieuw te verstaan. Er bestaat een verschil tussen horen en daadwerkelijk luisteren met een verwachting er iets van te leren. Laten we gaan luisteren met een verwachting: ‘Heer, wat betekent dit voor mij?’

Vraag:

Hoor je de woorden van God met je oren of ben je ook bereid écht te luisteren en tot je te nemen wat God zegt?

Gebed: 

Heer Jezus, ik erken dat ik vaak niet goed naar U luister en voorbijga aan datgene wat U mij wilt zeggen. Vergeef mij en help mij door de heilige Geest dat Uw woorden mijn hart en leven raken.

Amen

 N De hand van God

 

Misschien ken je wel meer Hebreeuws dan je in eerste instantie denkt! Een voorbeeld is: ‘dat heeft hij zojuist gejat!’ Letterlijk betekent dit ‘met de hand wegnemen’. Het Hebreeuwse woord ‘jad’, dat vertaald wordt met ‘hand’, komen we meer dan 1600 keer in de Bijbel tegen. In veel Bijbelteksten staat de hand vaak symbool voor macht. Laten we verder kennismaken met Gods Vaderhand:

  1. Gods hand is een scheppende hand: “De Hemelen vertellen Gods eer, en het uitspanspel verkondigt het werk van Zijn handen.” (Psalm 19:2)
  2. Gods hand is een sterke hand: “Uw arm verricht heldendaden, krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm.” (Psalm 89:14)
  3. Gods hand is een leidende hand die leiding wil geven aan ons leven: “Ik heb Israël bij de hand genomen om hen uit Egypte weg te leiden.” (Jeremia 32:32)
  4. Gods hand is een gulle hand: “Gul is Uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat leeft.” (Psalm 145:16)
  5. Gods hand is ook een harde hand: “Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God!” (Hebreeën 10:31). Dit geldt voor mensen die God niet willen kennen en niet van bekering willen weten.
  6. Gods hand is een beschermende hand: “Hij hield mij verborgen in de schaduw van Zijn hand.” (Jesaja 49:2) 

Vraag:

 Welke hand van God spreekt jou vandaag aan?

Gebed:

 Vader in de hemel, U bent een grote Almachtige God die niets uit de hand loopt. Ik wil aan Uw hand door het leven geven gaan, want ik heb Uw bescherming, kracht en leiding zo hard nodig.

Amen

Vliegen als een arend  

De arend spreekt van macht. Het is een grote roofvogel met vleugels die een spanwijdte van twee meter kan hebben. Mozes gebruikt in Deuteronomium 32 het mooie beeld van de deze machtige vogel: 

“Zoals een arend zijn nest opwekt

Boven zijn jongen zweeft,

Zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken

Zo heeft de Heer zijn volk geleid.”

(Deuteronomium 32:11-12)

Hier vinden we een arend die hoog op een rots een nest heeft. Ze voedt haar jongen tot ze sterk genoeg zijn. Na twee tot drie maanden wordt het tijd dat ze uitvliegen. De arend schudt dat nest eens flink door elkaar en geeft daarmee aan dat het tijd wordt voor haar jongen om te vliegen. Dat is voor een jonge arend behoorlijk spannend. Wat onhandig fladderen ze weg. Als de arend ziet dat het jong het niet redt om te vliegen, dan zweeft zij onder het jong en vangt het op haar rug. Daarna vliegt ze weer omhoog en laat de kleine weer vallen net zolang totdat de jonge arend zelf kan vliegen.

God wil ons dragen zoals op vleugels van een arend. Wij moeten ook nieuwe stappen zetten die spannend zijn. Wij krijgen ook te maken met krachtige winden die ons door elkaar schudden. Wij kunnen ook vallen en struikelen. Dit overkomt ons allemaal. Maar, Gods kracht wil ons helpen er bovenop te komen. Hij wil ons opvangen als we niet meer kunnen, als de moed ons ontbreekt of als we het niet meer zien zitten. We kunnen boven de situatie uitstijgen door op God te vertrouwen, die je opvangt, nieuwe kracht geeft en je tot rust brengt. God waakt over je en Hij wil je dragen door alles heen.

Vraag:

Wanneer was de laatste keer dat God je heeft opgevangen?

Gebed:

Liefdevolle God en Vader, U kent mijn situatie en weet welke nieuwe stappen ik moet maken en dat vind ik spannend. Vang mij op als ik dreig te vallen en geef mij Uw benodigde kracht. 

Amen

 N De herder zoekt zijn schaap 

 

Het meest voorkomende dier dat we in de Bijbel vinden, is het schaap. Gezegd wordt dat het 275 keer voorkomt. De Bijbel vergelijkt ons vaak met schapen. Luister maar naar de volgende gelijkenis van Jezus:

“Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

(Lukas 15:4-7) 

In dit gedeelte zien we het herdershart van God en de beroerde situatie van een verdwaald schaap. Gods hart gaat uit naar dit schaap. Hij gaat het achterna en zoekt het op. Hoe zwaar de weg ook is, hoelang het ook duurt, hoe duister en glibberig het pad ook is. De Heer Jezus gaat door totdat Hij het schaap gevonden heeft. Zo is Jezus ook op zoek naar jou. Zijn hart gaat op dezelfde manier naar jou uit.

Misschien ben jij nu verdwaald. Je bent vastgelopen in je leven en je weet niet meer waarheen. Je gezondheid laat je in de steek en hoe moet je nu verder? Je zekerheden zijn weggevallen en je hebt geen houvast meer. Mensen hebben je in de steek gelaten. Ook in religieus opzicht kun je verdwalen: de onderlinge religieus verschillen behoorlijk en ze kunnen niet allemaal tegelijkertijd waar zijn. Welke ‘god’ is de echte?

De Heer Jezus is naar jou op zoek. Hij wil je bevrijden uit jouw verdwaalde situatie. Hij legt jou op Zijn schouders, zodat je niet zelf hoeft te lopen, zodat je tot rust kunt komen, zodat je herstel kunt vinden.

De vraag is:

Wil jij je door Jezus Christus laten vinden?

Het gevolg is:

Vreugde!

Vreugde in de hemel, op aarde én in jouw hart!  

Gebed:

Heer Jezus, het leven is vaak ingewikkeld en soms weet ik niet meer welke kant ik op moet gaan. Mijn pogingen in eigen kracht kosten veel energie en ik ben moe. Ik wil mij door U laten vinden, hier ben ik.

Amen

Een geknakt riet 

 

Waarmee kun je iemand of iets vergelijken dat heel zwak is? De Bijbel vergelijkt het met een geknakt riet. Van riet kun je geen enkele steun verwachten en van geknakt riet dat ook nog eens half gebroken is, nog minder. Zwakker dan dit geeft het niet.

Riet is een plant met een holle stengel die in de tijd van de Bijbel overvloedig groeide in drassig land. Het is een plant die niet meteen in het oog springt.

Toen Jezus onderweg was naar het kruis werd hij bespot en kreeg hij een holle rietstok in zijn hand in plaats van een scepter:

“Ze vlochten een kroon van doornentakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden.”

(Mattheüs 27:29)

Mooie koning, die de soldaten zagen met een rietstok en een doornenkroon. Hoewel Hij werd bespot, onderging hij dat geduldig en bad aan het kruis: ‘Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat ze doen!’ Zijn oneindige mildheid werd al in het Oude Testament voorspeld door Jesaja:

“Het geknakte riet breekt hij niet af,

De kwijnende vlam zal hij niet doven.”

(Jesaja 42:3)

Mensen die lijken op een geknakt riet, die worden door Jezus met liefde behandeld. We zien dit vervult in het leven van Jezus; Hij ontfermt zich over wat zwak is. Hij roept degene die vermoeid en belast zijn tot zich. Hij eet met mensen waar anderen met een boog omheen lopen. Hij geneest zieken…

Jezus Christus, de Zoon van God, degene die aan het kruis werd genageld en bespot, wil zich ook over jou ontfermen. Juist als je zwak bent, juist als je het zelf niet meer kunt en juist op die momenten dat jouw mogelijkheden zijn uitgeput.

Vraag:

Durf jij je zwakte toe te geven? 

 

Gebed:

Heer Jezus, U bent zwak geworden om mij te omringen met Uw kracht. Dank U wel dat U naar mij omziet, want ik heb Uw hulp vandaag weer hard nodig.

Amen

 N Nieuwsgierig 

 

Wat doe je als je nieuwsgierig bent, maar drommen mensen je in de weg staan alles goed te zien? De kleine Zacheüs bedacht zich niet lang; hij klom in een wilde vijgenboom. Hoewel een vijgenboom enorm hoog kan worden, heeft hij ook laaghangende takken. Het is daarom niet zo vreemd dat Zacheüs zo makkelijk in deze boom kon klimmen:

“En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Jezus te zien, want Hij zou daar voorbijkomen.”

(Lucas 19:4)

Daar zat Zacheüs te wachten totdat Jezus voorbijkwam. Nieuwsgierig. Afwachtend. In ieder geval kon hij veilig verscholen tussen de bladeren Jezus bekijken om vervolgens in alle rust zijn eigen conclusies trekken. Maar dan gebeurt iets wat Zacheüs niet verwacht:

“Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’

(Lucas 19:5)

In plaats van veilig en van een afstandje Jezus te bekijken, blijft Jezus staan en kijkt Hij nu naar hem! Jezus noemt hem bij zijn naam en nodigt zichzelf uit. Zacheüs weet niet hoe vlug hij uit de boom moet klimmen en ontvangt Jezus vol vreugde in zijn huis en in zijn leven. Hierdoor komt het leven van Zacheüs volledig op zijn kop te staan.

Ook jij kunt Jezus op een afstandje bekijken, over Hem lezen, naar de kerk gaan, tot Hem bidden en Hem een interessant persoon vinden. Maar Jezus blijft nu bij jou stilstaan en kijkt naar jou. Hij zoekt je op, confronteert je met wie jezelf bent en plaatst jou voor een keuze. Jezus kijkt je aan. Het is aan jou de keus in de boom op een afstand te blijven zitten of je huis en leven voor hem te openen.

De vraag is: wat doe jij?

 

Gebed:

Heer Jezus, hoe bijzonder is het dat Uw oog op mij valt, dat U mij ziet en dat U aandacht heeft voor mij. Ik wil U niet op een afstand houden, maar ik nodig U uit in mijn hele hart en leven.

Amen

Zorgen, wie kent ze niet?  

 

Ben jij ook zo goed om ze mee naar bed te nemen en dat ze gedurende de nacht alsmaar groter en groter worden? Met een suf hoofd word je wakker en ga je de dag in. Verspilde energie is het resultaat, want verder ben je er niets mee opgeschoten. Jezus zegt:

“Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.”

(Mattheüs 6:27-29)

Het is niet zo moeilijk om je voor te stellen hoe Jezus naar de velden om zich heen wees toen Hij tegen zijn luisteraars zei: ‘Kijk naar de lelies…’. Alle veldbloemen werden in die tijd leliën genoemd. Het is een verzamelnaam voor verschillende bloemsoorten dit tot hetzelfde geslacht behoren en waarvan hun schoonheid spreekwoordelijk is.

De boodschap die Jezus ons hier vertelt is duidelijk. Als God voor de lelies zorgt en hen in schoonheid kleedt, hoeveel te meer zal Hij dan voor Zijn kinderen zorgen. Dit wordt nog eens versterkt doordat leliën niet werken en ook niet weven. Hiermee wordt bedoeld dat ze geen mannen- en geen vrouwenwerk verrichten. Ze dragen zelf helemaal niets bij, het overkomt hen. Wij mogen in ons hart laten doordringen dat de zorg waarmee onze hemelse Vader ons omringt, nog heerlijker en zekerder is.

Vraag:

God zorgt voor je, merk je dat ook in je dagelijkse leven?

 

Gebed:

Liefdevolle Vader in de hemel, U weet dat ik mij zó druk en bezorgd kan maken over veel dingen. Help mij om deze zorgen bij U te brengen en ze daar te laten. Laat steeds dieper tot mij doordringen dat U bij mij bent.

Amen